คุณบี (คุณแม่น้องมิตา)
น้องมิตา เริ่มเรียนตอนอายุ 10 เดือน

ผู้ปกครองถึง ครูทอม แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตาม Action ของเด็กได้ดี , ยิ้มแย้ม แจ่มใส , เตรียมการสอนมาค่อนข้างดี , ทุ่มเท เอาใจใส่น้องๆ

ตัวน้องหลังจากที่เริ่มเรียนเพียง 3 ครั้ง น้องสามารถเล่นและตอบสนองได้ดีขึ้น เช่น ของเล่นไม้ น้องสามารถฟังคำศัพท์ และเล่นกับรูปทรงต่างๆได้