คุณอัณ(คุณแม่น้องฮันนา)
น้องฮันนาเริ่มเรียนตอน 1ปี 9เดือน

น้องๆ เจ้าหน้าที่ มีความเป็นกันเอง มนุษย์สัมพันธ์ดีค่ะ แนะนำหลักสูตรและเวลาเรียน ได้ตามความเหมาะสม

Teacher มีการสลับสับเปลี่ยน เพื่อให้นักเรียนได้เจอ ทำให้มีความหลากหลาย เด็กจะไม่กลัวที่เจอคนต่างชาติ มีความสนใจในการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน

เรื่องที่ต้องปรับปรุง ถ้ามีพื้นที่เล่นและนั่งพักกว้างกว่าเดิม น่าจะรองรับสมาชิกได้สะดวกมากขึ้น