British Phonics

รายละเอียดหลักสูตร

  • คอร์สเรียนวิชาการออกเสียง (British Phonics) นี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษแบบโดยเฉพาะอย่าง Born Leaders ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าจะเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนทุกวัย
  • ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 นี้เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นใจได้เลยว่าเด็กๆ จะสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามแบบฉบับของครูชาวอังกฤษแท้ๆ เพื่อสร้างเสริมให้ลูกๆ ของคุณ เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  • เรามีโครงสร้างการเรียนรู้แบบ "สังเคราะห์เสียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ - เรียนรู้ตัวอักษรและเสียงพูดของตนเอง - เข้าใจวิธีการรวมเสียงเหล่านี้เพื่อสร้างคำ - ฝึกการผสมผสานเสียงเพื่อกำหนดคำแต่ละคำ
  • นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการผสมผสานคำศัพท์ร่วมกันเพื่อกำหนดประโยค ทั้งนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงและพยางค์ของคำ คุณครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของเราประกอบด้วยครูผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีในด้านการสอนวิชาการออกเสียงจะใช้เทคนิคต่างๆ ในการกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนของเราสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะคำที่คนไทยรู้สึกว่าออกเสียงยาก

ค่าใช้จ่าย

-

รูปภาพ