Born Learners (อายุ 2 ปี 6 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)

รายละเอียดหลักสูตร

  • โปรแกรมการสอนของเราออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการันตีว่าเหมาะสมสำหรับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย ในขณะที่สมองของเด็กยังมีการพัฒนากระบวนการการรับรู้อย่างไม่สิ้นสุด
  • หัวใจหลักของคอร์สที่สมดุล คือการที่เด็กได้เรียนและเล่นไปในเวลาเดียวกัน เรามั่นใจว่าลูกๆ ของท่านจะรักบรรยากาศในการเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เกมปริศนา, ศิลปะ, หัตถกรรม, ร้องเพลง, เต้น, วาดภาพ, จิตรกรรม และ ปั้นดินน้ำมัน นอกจากนั้น ลูกของคุณจะได้เรียนการอ่านออกเสียงพยัญชนะในแต่ละตัวอย่างถูกต้องกับอาจารย์ชาวอังกฤษ และ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเสียงเหล่านี้ให้เป็นคำอย่างง่ายได้
  • คุณครูที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์สอนนานนับ 10 ปี จะสร้างเสริมให้เด็กๆ มีทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เด็กมองเห็น และแผ่ขยายองค์ความรู้ออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัด สร้างเสริมความมั่นใจ เปิดโลกกว้าง ทั้งนี้ จินตนาการของเด็กก็จะเปิดกว้าง ทำให้กล้าที่คิด กล้าทำ มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในรูปแบบต่างๆ
  • การเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกปรับเปลี่ยนตามลักษณะนิสัย ความสนใจ และช่วงวัยของเด็กๆ ทั้งนี้ ทีมงานของเราจะคอยแนะนำและช่วยเหลือน้องๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการหาคำตอบด้วยตนเองมากกว่ารับฟังคำตอบจากอาจารย์ 
  • จุดมุ่งหมายของห้องเรียนคือ สถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับเด็กที่จะใช้พัฒนา การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ความสมดุล ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ รวมถึงแนะนำ เสริมสร้างภาษาที่จำเป็นต่อความต้องการของเด็กไม่ใช่แค่เพียงการเริ่มต้นการสนทนาภาษาอังกฤษแต่เป็นการสร้างการสนทนาที่เด็กๆจะมีความสุขไปพร้อมๆกับการสนทนาด้วย
  • ผู้ปกครองสามารถสบายใจและชื่นชมในความก้าวหน้าของลูกๆ จากการที่เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจากสิ่งต่างๆ ภายในบ้าน รวมถึงจดจำคำศัพท์ง่ายๆ และ การอธิบายความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อจบคอร์ส ผู้ปกครองสามารถเห็นพัฒนาการของลูกได้ทันที จากการแสดงร้องเพลงของโรงเรียน

ค่าใช้จ่าย

Essential Learning เริ่มต้นเพียง 5,XXX บาท (6 ครั้ง / เดือน) และ Accelerated Learning เริ่มต้นเพียง 8,XXX บาท (11 ครั้ง / เดือน)