Born Explorers (อายุ 8 - 10 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

  • เด็กๆจะได้แสดงออกอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงในคอร์สนี้ อาจารย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจะสอนให้นักเรียนแต่งประโยคได้อย่างคล่องแคล่ว และนักเรียนจะฟังและตอบสนองโดยการสาธิต
  • ในระดับนี้ กิจกรรมต่างๆ จะถูกออกแบบโดยการให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การสื่อสารผ่านกระดานอัจฉริยะ ทำให้นักเรียนได้ท่องไปในโลกแห่งจินตนาการ แล้วนำมาปรับใช้จริง นอกจากนั้น เราเตรียมพร้อมที่จะให้เด็กก้าวทันโลกสมัยใหม่ ผ่านทาง เกมที่มีหัวข้อ การแสดงดนตรี การแก้ปัญหา  การสวมบทบาท และการแสดงความคิดสร้างสรรค์
  • ส่วนประกอบหลักที่สำคัญของคอร์สนี้คือ การเขียนเรียงความ อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์มากมายให้กับเด็ก ในขออบเขตที่นักเรียนสามารถเขียนเรียงความสามย่อหน้า แสดงความคิดเห้นของตนเกี่ยวกับหัวข้อที่ทันสมัย นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเรียกตัวเองได้ว่าเป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างครบครันสำหรับโลกสมัยปัจจุบัน
  • ในระหว่างคอร์สนี้ นักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูด การออกเสียงสระควบเสียงสระ การเน้นเสียง และพยางค์ แทนที่จะให้น้องแค่เพียงพูดตามคุณครูหรือโชว์แผ่นคำศัพท์ให้ดู แต่คอร์สของเราประสบความสำเร็จในการรวมเรื่องการวิเคราะห์คำว่ามีหน่วยเสียงอะไรบ้าง เข้ากับการสร้างเสียงจากแต่ละตัวอักษร สระ ออกมาให้เป็นเสียงคำใหม่ๆ เทคนิคเฉพาะนี้จะยิ่งช่วยให้น้องๆสามารถออกเสียงคำที่ไม่คุ้นเคยได้ดียิ่งขึ้น
  • เมื่อเสร็จคอร์สแล้ว นักเรียนสามารถที่จะแสดงตัวตนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง ทักษะการพูดที่พอเพียงเพื่อที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษในแบบเจ้าของภาษา การแสดงจะจัดขึ้นแก่ผู้ปกครองและเพื่อนภายหลังจากที่จบคอร์สนี้

ค่าใช้จ่าย

Essential Learning เริ่มต้นเพียง 5,XXX บาท (6 ครั้ง / เดือน) และ Accelerated Learning เริ่มต้นเพียง 8,XXX บาท (11 ครั้ง / เดือน)

รูปภาพ