Artistic Melodies

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Artistic Melodies นี้มุ่งเน้นการใช้มาตรการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาษาของเด็ก ทางโรงเรียนมีการจัดทำกินกรรมด้านงานศิลปะและงานฝีมือมากมาย เช่น การทำบัตร การออกแบบหน้ากาก งานศิลปะกับพาสต้า การเล่นแป้ง และการต่อเลโก้

 

นอกจากนี้เรายังมีการแสดงดนตรีมากมาย เช่น การร้องเพลง การเต้นรำ และการเรียนรู้การเล่นเพลงด้วยระนาด หลักสูตรนี้เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการเสริมและกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆ

 

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสุขกับกระบวนการสร้างสรรค์และผู้ปกครองที่มีความกระปรี้กระเปร่าต่อศิลปะและดนตรี

ค่าใช้จ่าย

-

รูปภาพ